www.41668.com金沙,www.88128.com,澳门金沙真人娱乐

www.41668.com金沙 Monday to Saturday - 8am to 5pm

EMAIL

sunwei729@163.com

,www.41668.com金沙

Call Now

www.41668.com金沙

典范案例

  • 典范案例

湖南某化工企业污水处理

作者:岳阳银河  公布工夫:2018-01-08

湖南某化工企业,本火COD=2500~3500mg/L,露环状有机物,经物化预处理,好氧处置惩罚,物化处置惩罚后,出水COD≤300mg/L,BOD≤20mg/L,色度≤20mg/L,pH=6~9,SS≤50mg/L,二级排放。

典范案例